Cầu vượt Bưởi – Đào Tấn; Cầu vượt Bưởi – Đội Cấn

Giá trị thực hiện: 9.800.000.000 VNĐ

Hàng hóa: Mác bê tông C40,C29,C21,C15

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Cầu 12 CIENCO1