Công ty 129 – Ban cơ yếu chính phủ

Công Trình: Toà nhà 43 Nguỵ Như­ Kon Tum

Giá trị thực hiện (VNĐ): 3.887.824.437

Năm thực hiện: 2008-2009