Công ty cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt nam

Công Trình: The menor Central Park Nguyễn Xiển – Thanh Xuân

Giá trị thực hiện (VNĐ): 15.000.000.000

Năm thực hiện: 2016 + 2017