Công ty cổ phần Cầu 12 CIENCO1

Công trình: Cầu vượt Bưởi – Đào Tấn

Cầu vượt Bưởi – Đội Cấn

Giá trị thực hiện (VNĐ): 9.800.000.000

Năm thực hiện: 2013-2014