Công ty Cổ phần CDC Xây dựng

Công Trình: Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ tổng cục cảnh sát – Khu đô thị xuân phương – Từ Liêm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 15.000.000.000

Năm thực hiện: 2016+2017