Công ty Cổ Phần Hà Đô 23

Công Trình:Tòa Nhà Sông Nhuệ 1 – Quận Hà Đông – TP Hà Nội.

Giá trị thực hiện (VNĐ): 1.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016