Công ty Cổ phần LICOGI12

Công Trình: Cọc khoan nhồi – Nhà CT 5BKhu Đô Thị mới Thịnh Liệt

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.000.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016