Công ty Cổ phần Tecco Miền Trung

Công Trình: Nhà ở cho CB – CNV liên cơ quan huyện Thanh trì – HN

Giá trị thực hiện (VNĐ): 8.000.000.000

Năm thực hiện: 2017