Công ty Cổ Phần TSQ TECHCO

Công Trình: Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride

Giá trị thực hiện (VNĐ): 4.000.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016