Công ty Cổ phần xây dựng PROCONS

Công Trình: Xây dựng nhà Xưởng sản xuất kết hợp khu nhà nghỉ chuyên gia

Giá trị thực hiện (VNĐ): 3.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016