Công ty cổ phần Xây dựng Tone

Công Trình: Xây dựng nhà máy sản xuất Thiết bị y tế B’Braun

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.000.000.000

Năm thực hiện: 2013