Công ty CP Đầu Tư và Xây dựng Hud.1

Công Trình: Công trình hỗn hợp PANDORA và XD Tòa nhà K, Tòa nhà J – Khu đô thị Dương Nội

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016