Công ty: CP Đầu Tư XD Linh Giang

Gói thầu: 04-HT2-XL: Xây dựng dọc tuyến Bưởi – Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Giá trị thực hiện (VNĐ): 3.200.000.000

Năm thực hiện: 2014