Công ty CP Thành Long

Công trình: Cầu vượt nút giao giữa Nguyễn Chí Thanh – Kim Mó

Giá trị thực hiện (VNĐ): 2.000.000.000

Năm thực hiện: 2013