Công ty CP thương mại và dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh

Công Trình: Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp – Văn Điển – Thanh Trì – HN

Giá trị thực hiện (VNĐ): 2.208.006.350

Năm thực hiện: 2011-2012