Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Việt Á

Công Trình: Khu nhà ở Phùng Khoang – Trung – Văn – Từ Liêm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 8.000.000.000

Năm thực hiện: 2016+2017