Công ty CP Xây dựng phát triển nhà & Thương Mại

Công Trình: Tổ hợp nhà ở, Văn Phòng làm việc và Dịch vụ

Giá trị thực hiện (VNĐ): 15.000.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016