Công ty CP xây dưng Phục Hưng Holding

Công Trình: Five Star Mỹ Đình – Từ Liêm – HN

Giá trị thực hiện (VNĐ): 6.000.000.000

Năm thực hiện:2016+2017