Công ty CP xây dựng Procons

Công Trình: Khu nhà ở Phùng Khoang – Trung – Văn – Từ Liêm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 6.000.000.000

Năm thực hiện: 2016+2017