Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Công Trình: Ký túc xá 11 tầng Trường Đại Học Kiểm Sát

Giá trị thực hiện (VNĐ): 13.200.000.000

Năm thực hiện: 2013-2014