Công ty CP XD Công trình giao thông 419

Công Trình: XD Hầm Chui Thanh Xuân và Nút giao thông Trung Hòa

Giá trị thực hiện (VNĐ): 4.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016