Công ty CP XD Tone Thăng Long

Công Trình: Trung tâm học liệu và chuyển giao công nghệ; nhà lớp học đơn nguyên Đại học SP 1 – Cầu Giấy – HN

Giá trị thực hiện (VNĐ): 7.000.000.000

Năm thực hiện: 2016+2017