Công ty CP XL và SX cầu kiện CONSTREXIM

Công Trình: Toà nhà 43 Nguỵ Như­ Kon Tum

Giá trị thực hiện (VNĐ):   2.278.683.750

Năm thực hiện: 2009