Công ty CPXD & ĐT PT Kiến Trúc Đô Thị

Công Trình: Xây dựng khu Bảo dưỡng sửa chữa Bến xe Yên Nghĩa – Hà Đông – HN

Giá trị thực hiện (VNĐ): 1.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016