Công ty CPXD TMDV và DL Thành Công, Công ty CP KD BĐS Đông Á

Công Trình: Xây dựng Trụ sở Công ty, TTTM, Văn phòng và căn hộ cho thuê – số 125 Hoàng Ngân – Hà Nội

Giá trị thực hiện (VNĐ): 3.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016