Công ty TNHH MSC Việt Nam

Công Trình: Chung Cư cao Tầng A2 – CT2– KĐT mới Tây Nam Linh Đàm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 15.000.000.000

Năm thực hiện: 2013+2014