Công ty TNHH MSC Việt Nam

Công Trình: Chung Cư cao Tầng B1,B2 – CT4– KĐT mới Tây Nam Linh Đàm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 12.000.000.000

Năm thực hiện: 2015