Công ty TNHH MSC Việt Nam

Công Trình: Chung Cư cao Tầng A1,A2 – CT5– KĐT mới Tây Nam Linh Đàm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 9.500.000.000

Năm thực hiện: 2015