Công ty TNHH Tâm Thuận Phát

Công Trình: Công trình Cầu Tó – Quốc lộ 70

Giá trị thực hiện (VNĐ): 2.452.090.463

Năm thực hiện: 2009