Cty CP Cầu 3 Thăng Long – CN Miền Nam

Gói thầu: 02-HT2-XL: Xây dựng nút giao thông Cầu Giấy

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.500.000.000

Năm thực hiện: 2014+2015