Cty CP Dịch Vụ và Thương Mại 68

Công Trình: Xây dựng và Cải tạo 3 Trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế – Đồng Bông.1 – Đồng Bông.2

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.200.000.000

Năm thực hiện: 2013+2017