Dự án: Bệnh viện an sinh – Mỹ Đình

Giá trị thực hiện:15.000.000.000

Hàng Hóa: Mác bê tông M100-M600

Nhà Thầu Thi Công: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons