Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Giá trị thực hiện: 30.000.000.000 VNĐ

Hàng hóa: Mác bê tông M150/25. M350/45

Nhà thầu thi công: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, ACC, AMACAO