Dự án: Cầu vượt Pháp Vân – Gói 3 Dự án Cầu Thanh Trì

Giá trị thực hiện: 18.500.000.000

Hàng hóa: Mác bê tông C20,C30

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Licogi 12