Dự án Cầu vượt Pháp Vân kéo dài – Gói 3 Dự án Cầu Thanh Trì

Giá trị thực hiện: 24.082.624.473

Hàng hóa: Mác bê tông C40, C29, C21, C15

Nhà thầu thi công: OBAYASHI CORPORATION