Dự án: Golden Place A – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

Giá trị thực hiện: 15.000.000.000

Hàng Hóa: Mác bê tông: M100 → M600

Nhà thầu thi công:  Công ty Cổ phần xây dựng COTECCONS