Dự án: Khu nhà ở Ecohome 3 – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Giá trị thực hiện: 20.000.000.000

Hàng hóa: Bê tông mác M100-M600

Nhà thầu thi công: Công ty CP xây dựng Đất Việt Xanh