Dự án: Rose Town 79 Ngọc Hồi và Khu chung cư Xuân Mai – Dương Nội – Hà Đông

Giá trị thực hiện: 30.000.000.000

Hàng hóa: Mác bê tông M100-M600

Nhà thầu thi công: Công ty cổ đầu tư và XD Xuân Mai