Dự án: Tổ hợp TTTM, dịch vụ, căn hộ cao cấp để bán (Dabaco Bắc Ninh)

Giá trị thực hiện: 30.000.000.000

Hàng hóa: Mác bê tông M150-M600

Nhà thầu thi công:  Công ty cổ phần Licogi 12