Dự án: Xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội, Mai Dịch – Nam Thăng Long, (Gói thầu số 2; xây dựng đoạn cổ nhuế Nam Thăng Long)

Giá trị thực hiện: 10.000.000.000

Hàng hóa: Mác bê tông M100-M600

Nhà thầu thi công: Liên danh TOKYU TAISEL