KumHo E&C

Dự án: Trung tâm TM tài chính ngân hàng công thương Việt Nam – Viettinbank Towed (cọc khoan nhồi)

Giá trị thực hiện (VNĐ): 1.720.000.000

Năm thực hiện: 2012