Công ty cổ phần LICOGI 12.9

Công Trình: Toà nhà CC7 – Khu đô thị Linh Đàm

Giá trị thực hiện (VNĐ): 1.235.587.500

Năm thực hiện: 2008