Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

Công Trình: Khu công nghệ cao Hòa lạc

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.000.000.000

Năm thực hiện: 2016+2017