Tổng công ty xây dựng Thăng Long

Công Trình: Cầu vượt nút giao thông Cầu Giấy

Giá trị thực hiện (VNĐ): 25.000.000.000

Năm thực hiện: 2011-2012