XN XD Số 8 HN – CN Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà HN

Công Trình: CT. XL 1.3, CT.XL 2.2 – Ô đất A10 khu tái định cư Nam Trung Yên

Giá trị thực hiện (VNĐ): 20.000.000.000

Năm thực hiện: 2017