XNXD Số 9 – Tổng Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị

Công Trình: Nhà ở chung cư, dịch vụ và Khách sạn – 110 Cầu Giấy – HN

Giá trị thực hiện (VNĐ): 15.000.000.000

Năm thực hiện: 2017