Công ty TNHH MTV ĐT Sao Mai
Tên công trình: 27 Hoàng Sâm Cầu Giấy Hà Nội
Sản lượng: 100.508.100
Công ty TNHH Duy Phong
Tên công trình: Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam
Sản lượng: 300.000.000
Công ty TNHH MTV ĐTXD & TM Tiên Phong – ViNa
Tên công trình: Mỹ Đình Hà Nội; Trung Văn Hà Nội
Sản lượng: 1.500.000.000
Công ty CP ĐTXD Nhà & PT HT Phú Hòa
Tên công trình: Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Sản lượng: 500.000.000
Công ty CP TC XD Hà Nội
Tên công trình: KĐT Xuân Phương Từ Liêm Hà Nội
Sản lượng: 2.000.000.000
Công ty CP ĐTXD & TM Tiến Thành
Tên công trình: Di Trạch Hoài Đức Hà Nội
Sản lượng: 1.500.000.000
Công ty CP Licogi 13-Nền móng XD
Tên công trình: KĐT Kim Văn Kim Lũ
Sản lượng: 3.000.000.000
Công ty CP XD số 1 Hà Nội
Tên công trình: Khu Ngoại Giao Đoàn Từ Liêm Hà Nội
Sản lượng: 2.800.000.000
Công ty CP XD Việt Á
Tên công trình: Phùng Khoang Thanh Xuân Hà Nội
Sản lượng: 3.500.000.000