Công ty CP ĐT XL & KD TBHN
Tên công trình: 243 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân
Sản lượng: 2.500.000.000
Công ty CP Kinh Tây
Tên công trình: Hoàng Mai Hà Nội
Sản lượng: 200.000.000
Công ty Thiết kế Thăng Long 8
Tên công trình: Gia Lâm Hà Nội
Sản lượng: 200.000.000
Công ty CP XD PT Nhà &TM
Tên công trình: Cầu Bươu Thanh Trì HN
Sản lượng: 5.000.000.000
Công ty TNHH MTV DV TM & XD An Thịnh
Tên công trình: Thanh trì - Hà Nội
Sản lượng: 500.000.000
Công ty TNHH Thống Nhất
Tên công trình: Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Sản lượng: 300.000.000
Công ty TNHH ĐT XD Hà Nội
Tên công trình: Phan Đình Giót - Hà Nội
Sản lượng: 650.000.000
Cty CP XD Procons
Tên công trình: Phùng Khoang Thanh Xuân Hà Nội
Sản lượng: 3.000.000.000 VNĐ
Công ty CP XD số 1 Sông Hồng
Tên công trình: Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Sản lượng: 200.000.000 VNĐ