Gạch đặc

Gạch bê tông CP 12.1 - Đ170 ( 170 × 140 × 60 )
Trọng lượng: 3,2 kg
Cường độ nén: ≥ 10
Gạch bê tông CP 12.1 - Đ105 ( 220 × 105 × 60 )
Trọng lượng: 2,9 kg
Cường độ nén: ≥ 10
Gạch bê tông CP 12.1 - Đ100 ( 210 × 100 × 60 )
Trọng lượng: 2,7 kg
Cường độ nén: ≥ 10
Gạch bê tông CP 12.1 - Đ95 ( 200 × 95 × 60 )
Trọng lượng: 2,5 kg
Cường độ nén: ≥ 10