Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Lấy khách hàng là trọng tâm, Công ty cổ phần LICOGI 12.1 cam kết phấn đấu nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, cam kết giao hàng đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian thi công tại hiện trường.

Không ngừng đổi mới, tiếp thu công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đầu tư phương tiện, trang thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản xuất, chuyên nghiệp hoá trong quản lý/điều hành. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty là thương hiệu được khách hàng tín nhiệm